E-biznes dotacje w 2017 r.

E-biznes dotacje w 2017 r.

Obecnie zauważalny jest bardzo szybki rozwój działalności e-commerce. Nic dziwnego, wszak obecnie każda dziedzina życia codziennego przechodzi do internetu. Zanim zdecydujemy się na zakup produktu sprawdzamy w internecie najkorzystniejsze oferty, poszukując najlepszego lekarza również w pierwszej kolejności wertujemy sieć. E-biznes jest zatem idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy pragną założyć własną działalność gospodarczą, jednak nie posiadają stosownego miejsca na siedzibę firmy.

Po dotacje do UE

W otworzeniu własnej działalności gospodarczej pomocne mogą się okazać fundusze unijne. Środki na rozwój przedsiębiorstwa pozyskać można z programów ogólnopolskich bądź regionalnych, zgodnych z miejscem prowadzenia działalności.

Jeśli dopiero planujesz założyć własny e-biznes po środki unijne powinieneś się udać do Powiatowego Urzędu Pracy, do którego jesteś przypisany. Urzędy te dysponują środkami przeznaczonymi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój. Kwota, jaką można pozyskać na założenie działalności gospodarczej nie jest wysoka, ponieważ wynosi maksymalnie do 6-krotnej wartości średniego wynagrodzenia, czyli ok. 24 000 zł, jednak kwota ta zapewnić Ci start.

Dotacje – musisz spełnić warunki

Jednak aby otrzymać środki z PUP musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim musisz być zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Jest to warunek obligatoryjny, bez którego nie masz szans na jakiekolwiek dodatkowe środki. Co więcej, jeśli w przeciągu 12 miesięcy prowadziłeś już działalność, jednak została ona zawieszona bądź zamknięta, również nie otrzymasz środków. Wykluczy Cię również kara, jaka została na Ciebie nałożona w związku z przewinieniami na rzecz Skarbu Państwa.

Środki jakie otrzymasz z PUP musisz wykorzystać zgodnie z założeniami wniosku, w przeciągu maksymalnie miesiąca czasu. Nie możesz z nich sfinansować kosztów związanych z rejestracją firmy oraz składkami do ZUS i US. Co ważne w ramach tej pomocy założyć możesz wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą.

Jeśli jednak posiadasz już własny e-biznes i zależy Ci tylko na tym, aby rozwinąć swoją działalność możesz skorzystać z dotacji ogłaszanych przez PO IR, jeśli planujesz wprowadzić innowację oraz pomocy regionalnej ze swojego województwa.

Każde województwo posiada własne Osi Priorytetowe, wiele z nich ukierunkowanych jest również na działania z zakresu IT i rozwoju cyfryzacji. Dodatkowo skorzystać można z działań ukierunkowanych na inwestycje. W ramach poszczególnych RPO otrzymać można dotacje w formie refundacji do nawet 85% kosztów kwalifikowalnych, zatem jeśli planujesz rozwinąć swój e-biznes warto na bieżąco śledzić harmonogramy naboru wniosków.