Gdzie studiować e-biznes? Top 3 uczelni

Gdzie studiować e-biznes? Top 3 uczelni

Wiele osób długo zastanawia się nad wyborem optymalnego kierunku studiów, nie patrząc na różnego rodzaju propozycje, które krążą w Internecie, a przecież znajduje się tam niezwykle duża ilość ciekawych kierunków, które są w stanie przynieść niezłe dochody. Jednym z najciekawszych zagadnień do studiowania jest e-biznes, czyli tak naprawdę dział zbierający wszelkie zagadnienia związane z marketingiem internetowym. Jednak w dalszym ciągu pozostaje pytanie – gdzie najlepiej studiować e-biznes? Poniżej przestawię kilka propozycji.

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jest to całkiem dobra uczelnia z tym zastrzeżeniem, że bez znajomości języka angielskiego nie ma tu właściwie czego szukać, a to wszystko z prostego powodu. Mianowicie na kierunku e-biznes przedmioty specjalistyczne są prowadzone w języku angielskim, zatem należy go znać nie tyle nawet w stopniu komunikatywnym, co pozwalającym na zrozumienie wszelkich zagadnień biznesowych. Celem studiów na tej uczelni jest przygotowanie absolwentów, którzy będą połączeniem informatyków i menedżerów, a przez to będą w stanie tworzyć i efektywnie funkcjonować w elektronicznej gospodarce na całym świecie. Kierunek ten wymaga pewnej interdyscyplinarności, a uczelnia jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu naprawdę wymaga wiele od studenta, choć można na pewno po skończeniu tam studiów podjąć niezwykle dobrze płatną pracę.

2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Teraz przyjrzymy się ofercie właściwie najlepszej wyższej szkoły ekonomicznej w całej Polsce. Studia na tej uczelni mają dostarczyć kompleksową dawkę wiedzy z zakresu funkcjonowana firm w gospodarce cyfrowej, ale także i wyrobić umiejętności i nawyki, które pozwolą na prowadzenie działalności biznesowej w Internecie. Studia tutaj są o tyle ciekawe i dobre, że ilość praktyki i teorii jest mniej więcej równa, co przekłada się na łatwiejsze sprostanie wyzwaniom w przyszłości. Program studiów z kolei został stworzony tak, aby możliwe było spojrzenie na konkurowanie między firmami za pomocą Internetu z różnych perspektyw marketingu.

3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny to także bardzo renomowana uczelnia, która pozwoli na zdobycie wszelkich niezbędnych umiejętności. Decydując się na kierunek jakim jest informatyka i ekonometria, możemy wybrać specjalność e-biznes, dzięki której studenci nabywają umiejętności w postaci tworzenia i zastosowania aplikacji e-biznesowych, wykorzystania metod i narzędzi pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu oraz znacznie więcej. Kończąc studia na tej uczelni można być pewnym, że z łatwością sprosta się wszelkim wyzwaniom stawianym przez przyszłego pracodawcę.