Jak wzbogacić swoje CV poprzez rozwój kompetencji miękkich?

Jak wzbogacić swoje CV poprzez rozwój kompetencji miękkich?

Chociaż słyszy się opinie, że rynek pracy coraz częściej kontrolowany jest przez pracownika a nie pracodawcę z powodu zmniejszającej się ilości specjalistów, to nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy stale się rozwijać. Trend jest wręcz przeciwny – im więcej doświadczeń zbierzemy, tym lepiej świadczy to o nas oraz może mieć pozytywny wpływ na naszą karierę.

Czym są szkolenia miękkie?

Tak ważne jest więc to, aby ciągle podnosić swoje umiejętności. Ważną kwestią jest rozróżnienie kompetencji ze względu na ich charakterystykę. Można wskazać więc umiejętności miękkie, np. autoprezentację oraz twarde, czyli np. programowanie. Zazwyczaj bardziej pożądanymi są konkretne, twarde kompetencje, jednak jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy to umiejętności miękkie są nieocenione i w większość ogłoszeń o pracę pojawiają się na liście wymagań. W dzisiejszym artykule przedstawiamy krótkie opisy możliwych do uczestnictwa szkoleń, na których można podwyższyć swoje kompetencje miękkie.

  • Zarządzanie czasem – to szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla osób, które czują, że mogłyby poprawić swoją wydajność i efektywność, ponieważ czas ucieka im przez palce i nie są w stanie wykonać powierzonych im zadań w terminie. Szkolenia zazwyczaj skupiają się na nauce wyznaczanie krótko i długoterminowych celów, pozwalają nauczyć się ustalać priorytety w swoich działaniach oraz zmieniają nawyki (sprawdzanie skrzynki emailowej co 10 minut, odrywanie się od pracy, żeby wypić kawę, itd.), które przeszkadzają w doprowadzeniu zadania do końca. Dzięki ćwiczeniowej metodzie prowadzenia szkolenia, uczestnik może uświadomić sobie o tym jak wiele czasu w ciągu jego dnia jest źle wykorzystywana, przez co wydaje mu się, że nawet nie ma wolnej chwili w ciągu dnia.