Podatki vs e-biznes - co powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Podatki vs e-biznes – co powinniśmy wiedzieć na ten temat?

E-biznes jest działalnością coraz bardziej popularną w świecie. Nie zmienia to faktu, że nawet prowadząc taką działalność, przedsiębiorca jest zobowiązany do płacenia podatków. W związku z powyższym należy się zastanowić, jaki rodzaj podatku najlepiej wybrać. Chodzi głównie o naliczenie podatku dochodowego, który trzeba oddać do Skarbu Państwa. Osoby prowadzące e-biznes w formie sklepu internetowego mogą wybrać formę opodatkowania spośród:

  • podatku na zasadach ogólnych – dostępny dla każdego biznesmena. Podatkiem jest tutaj określona wcześniej część uzyskanego dochodu (aby obliczyć dochód należy od przychodu całkowitego odjąć jego koszty uzyskania). Ustawa określa dwie stawki: 18% – która obowiązuje do kwoty 85 528 zł oraz 36% – która to stawka obowiązuje dochód powyżej 85 528 zł, Co ważne – 32% płaci się od nie od całej kwoty uzyskanego dochodu, a jedynie od kwoty powyżej 85 528 zł.
  • podatku liniowego – jego stawka wynosi 19%. Przedsiębiorca, który myśli logicznie stwierdzi, że bardziej opłaca mu się ta forma, szczególnie, jeżeli rocznie zarabia więcej aniżeli 85 528 zł. Czy aby na pewno? Okazuje się, że podatek liniowy dyskwalifikuje wiele ulg, z których można skorzystać w momencie korzystania z pierwszej opcji.
  • zryczatowanego podatku dochodowego – ta forma opodatkowania różni się od poprzednich tym, że pod uwagę bierze się przychód, czyli nie bierze się pod uwagę poniesionych kosztów. To, co przemawia za tą formą to fakt, że podatek jest niski, jak również proste kwestie formalne. Tutaj, podobnie jak w podatku liniowym, przedsiębiorca nie może korzystać z ulg. Aby być ryczałtowcem, przedsiębiorca nie może w roku podatkowym przekroczyć bagatelnej kwoty przychodów – 150 000 euro.

VAT – płacić czy nie?

Mówiąc o podatkach, ustawodawca żąda od przedsiębiorców, aby Ci zarejestrowali się jako podatnicy VAT. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach nie trzeba być VAT-owcem, również prowadząc e-biznes. Osoba, która nie zdecyduje się na płacenie VAT-u ma uproszczone życie, ponieważ nie musi znać stawek  VAT-u, prowadzić dodatkowych ewidencji, ani składać deklaracji. Minusem rezygnacji z podatku VAT jest fakt niemożności odliczenia go sobie od faktur zakupowych.

Aby zdecydować, czy zostać VAT-owcem czy nie, należy wziąć pod uwagę 2 kryteria: charakter wykonywanej działalności oraz wielkość sprzedaży. Co się okazuje pierwsze kryterium nie dotyczy wielu przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na prowadzenie e-biznesu. Całkowita rezygnacja z VAT-u może się opłacać przedsiębiorcom prowadzącym e-biznes w momencie, gdy:

  • są start-upami, czyli posiadają duże nakłady inwestycyjne na firmę, albo mają je w planie
  • przesyłają swoje produkty i usługi firmom, które są VAT-owcami
  • zajmują się sprzedażą towarów, który zakupili np.w hurtowni lub prosto od producenta

zmuszeni są ponosić ogromne koszty związane z bieżącą działalnością.