Szkolenia Zarządzania Projektami

Szkolenia Zarządzania Projektami

Zarządzanie projektami stało się nieodłącznym elementem każdej korporacji, która realizuje konkretne zlecenia dla swoich kontrahentów zewnętrznych i wewnętrznych. Aby jednak było możliwe niezbędna jest wykwalifikowana kadra project managerów, którzy skutecznie i efektywnie zajmą się powierzoną rolą.

Oczywiście firma może, a nawet powinna, wyszkolić pracowników z zakresu prowadzenia projektów na podstawie prowadzonej przez siebie działalności.  Zupełnie inaczej bowiem są prowadzone projekty w firmach elektrycznych, informatycznych czy też marketingowych. W każdej z nich liczy się jednak osiągnięcie celu, którym jest zrealizowanie danego tematu.

Szkolenie z zarządzania projektami

W ofercie szkoleń z zakresu zarządzania projektami, pierwszym i podstawowym kursem powinno być dla pracownika szkolenie dotyczące wdrożenia i doskonalenia zarządzania projektami. Podczas toku nauki, pracownicy dowiedzą się jak dopasować metodykę do potrzeb Klienta. Poza treścią stricte teoretyczną dotyczącą procesów zarządczych, technik zarządzania, definicji również zajęcia praktyczne, które opierają się o wcielaniu się w konkretne role projektowe i idącą za nimi odpowiedzialność, wszelkiego rodzaju doskonalenie warsztatu z zarządzania projektami dla różnych grup uczestniczących w całym procesie, m.in. dla kierowników projektów, osób nadzorujących projekty oraz uczestników projektów.

Interesującym szkoleniem dla firm, które już od jakiegoś czasu prowadzą projekty, jednak chciałyby mieć większą kontrole i nadzór nad całością procesów, jest kurs dotyczący ustandaryzowania sposobu zarządzania projektami. Różne firmy szkoleniowe stosują różna nomenklaturę dla tego kursu, dlatego warto zagłębić się w szczegółowe opisy. Przede wszystkim taki kurs powinien zawierać informacje w jaki sposób można ujednolicić prowadzenie dokumentacji projektowej, jakie działania sprawią, że zostanie zwiększona przewidywalność projektów i jednocześnie zostanie przyspieszony czas, w którym projekt zostanie zrealizowany oraz w jaki sposób zwiększyć świadomość wspólnego celu w realizacji zlecenia. Tego typu szkolenie w dużej mierze będzie opierało się na komunikacji między zespołami oraz poprawą przepływu informacji. Działania te mają na celu poprawę pracy w zespołach koordynujących, przygotowujących i wykonujących poszczególne etapy projektu, dlatego w głównej mierze oparte są o formę warsztatów z konsultacjami.

Szkoleń z zakresu prowadzenia projektów jest bardzo wiele. Nakreśliliśmy jedynie te najbardziej podstawowe, jednak wraz z rozwojem działalności firmy warto przyjrzeć się kolejnym szkoleniom dotyczącym tej tematyki.

Dodatkowe szkolenia dla osób zajmujących się prowadzeniem projektów

Innym, niezwykle istotnym szkoleniem dla osób zajmujących się prowadzeniem projektów jest motywacja i budowanie zaangażowania zespołów projektowych. Jest to ważny element w całym procesie, ponieważ dotyczy komunikacji interpersonalnej i wdrażania rozwiązań z zakresu zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie, co wcale nie należy do spraw najłatwiejszych i oczywistych. Szkolenia z tej tematyki oscylują wokół systemu motywacyjnego dla pracowników, kreowaniu ścieżek rozwoju a także budowaniu systemu ocen okresowych, modelu kompetencji w zarządzaniu projektem oraz praktycznej części często oferowanej przez firmy szkoleniowe w postaci development center. Zwłaszcza ostatni etap pozwala na otrzymanie jasnych informacji, kto w przedsiębiorstwie sprawdza się najlepiej w określonych rolach.